Lesní práce

Lesní práce – pěstební lesnická činnost

les

Nabízené služby v pěstební lesnické činnosti

Nabízíme lesní práce – kompletní služby v oblasti pěstební lesnické činnosti v městských, obecních, státních, církevních a soukromých lesích. Pěstební lesnické práce provádíme převážně v kraji Vysočina. Pěstebními činnostmi se rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností).

 

Nabízené služby:


Kontaktní osoba:

Lesní práce, pěstební lesnická činnost
Jméno: Roman Hořínek
Tel.: 606 285 578 ( v případě nedostupnosti můžete poslat sms )


Lesní práce