Individuální ochrana proti zvěři

Individuální ochrana proti zvěři

Předmětem ochrany jsou jednotlivé sazenice (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace chrániče – jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem umožňuje
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl je zatlučen min. 40 cm do země. Chránič
je pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.

Individuální ochrana – oplůtky

Instalace Oplůtku – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo je spojeno pevně do kruhu a je pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.