Ochrana proti okusu

Ochrana proti okusu

Provádíme nátěry, nebo postřik (postřikovačem) lesních kultur repetenty proti okusu – letní a zimní.

Nátěr nebo postřik kultur repelenty – letní

Ošetřen je u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem používáme trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky probíhá dle návodu výrobce. Postřik provádíme přípravkem Aversol letní, nebo dle dohody.

Nátěr nebo postřik kultur repelenty – zimní

Délka ošetřeného výhonu je minimálně 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min.1/2 výšky sazenice. Manipulace a případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. Postřik provádíme přípravkem Aversol zimní, nebo dle dohody.