Ochrana proti klikorohu

Ochrana proti klikorohu borovému

Klikoroh borový je škůdce na jehličnatých sazenicích a je nebezpečný v tom, že i velmi malé počty tohoto brouka dokáží zničit celé velké nově zalesněné plochy. Na čerstvě vykácených pasekách se objevuje cca 2 roky (zpravidla do zabuřnění paseky) a škodí nejvíce na jehličnatých sazenicích, zejména sazenicích smrku (jedle, borovice). Po tuto dobu je potřeba provádět ochranu proti klikorohu.

Po jarním zalesnění je potřeba provádět pravidelné kontroly vysázených sazenic, zda klikoroh nezahájil žír. Kontroluje se kořenový krček od země, kde jsou vidět kousance od tohoto škůdce (pokud klikoroh okouše kmínek mladé sazenice kolem dokola, celá sazenice uschne). Pokud se objeví poškozené sazenice, je potřeba provést postřik. (Pokud nemáme ošetřené stromky už z lesní školky, je jistotou hned po dokončení zalesnění provést preventivní postřik).

Klikoroh - okousaný stromek

Klikoroh – okousaný stromek

Okousaný stromek

Okousaný stromek

Ochrana proti klikorohu – postřik

Ochranu proti klikorohu borovému provádíme pomocí zádového postřikovače. Přípravek s příměsí barviva (barvivo SCOLYCID C, 0,5% roztok ) nanášíme na jednotlivé sazenice na kmínek těsně nad zemí. Jeden postřik vydrží cca 2 týdny (pokud je málo dešťových srážek i déle).

Ošetřený stromek

Ochrana proti klikorohu

Ošetřený stromek

Ošetřený stromek

Přípravky na ochranu proti klikorohu:

Používáme volně prodejný – FORESTER® – Forester je insekticid speciálně určen pro lesnictví. Účinkuje spolehlivě na všechna pohyblivá vývojová stádia hmyzu. Ředění na klikoroha borového (dávkování) – 2 % roztok (to je 20 ml na 1 litr vody = 20 dl na 10 litrů vody = 1 zádový postřikovač), cca 10-20 ml postřik kapaliny/stromek. Postřik se provádí před dosažením vrcholu aktivity škůdce (IV.-VII.), od země do 15 cm nad kořenový krček z obou stran stromku, aby byl ošetřený kolem dokola. Pokud již sazenice začínají rašit, dbáme, aby se přípravek nedostal na narašenou část.

Další vhodné přípravky na ochranu proti klikorohu borovému: Vaztak®Active , FURY®10 EW.