Opravy oplocenek

Opravy oplocenek

Opravy oplocenek provádíme výměnou nosných dílů oplocenky (kůly + vzpěry). Dále provádíme opravy oplocenek s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných, nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných.

Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné

Rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo cesty a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Vyčnívající hřebíky jsou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné

Sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo cesty a stávající kultury a nárosty. Hřebíky v dřevěných dílech jsou odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.