Stavba oplocenky

Stavba oplocenky

Stavba lesní oplocenky slouží především pro ochranu vysázených sazenic před zvěří. Stavíme všechny druhy lesních oplocenek.

Oplocenky drátěné

Ke stavbě drátěné oplocenky používáme lesnické pletivo (výška pletiva dle dohody – převážně 160 cm) , které se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Lesnické pletivo přibíjíme min. 3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva používáme min.délky 65 mm a zahýbáme v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu jsou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Ke stavbě využíváme zpravidla smrkové kůly, (kůly zpravidla vyrábíme v houštinách v místě stavby oplocenky). Kůly jsou zapuštěny do země min. 40 cm, vzdálenost polí je 300 cm. Dle dohody je každý třetí kůl a rohové kůly zavětrovány (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Díry pro kůly jsou předem vyvrtány zemním vrtákem a kůl je následně pevně ukotven. Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. Kůly jsou předem dle dohody opáleny na dřevo, nebo odkorněny a penetrovány vhodným prostředkem.

stavba oplocenky

Drátěná oplocenka

Dřevěné oplocenky

Ke stavbě dřevěné oplocenky používáme předem stlučené ploty typ Pacov.

Dřevěná oplocenka

Dřevěná oplocenka

Chcete poradit se stavbou vaší oplocenky, nebo si objednat stavbu oplocenky? Kontaktujte nás!