Vyžínání buřeně

Vyžínání buřeně v lese

Likvidace buřeně je jedna z nejdůležitějších činností při pěstování nového lesa a je nutné ji provádět nejméně jedenkrát za rok, někde i dvakrát, pokud paseka hodně zarůstá. Vyžínáním buřeně provádíme ochranu mladých lesních porostů proti buřeni –  trávě, ostružiní, maliní a keřům. Buřeň způsobuje: omezení přístupu světla, vzduchu, srážek; odebírání půdní vláhy a živin; vytváření škodlivého humusu a množení plísní, nevyžnutá plocha způsobuje úhyn sazenic.

Vyžínání ručně mechanicky křovinořezem

Provádíme vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy je taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním jsou také odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

Vyžínání buřeně

Vyžínání buřeně

Vyžínání stromků ručně + mechanicky – celoplošně

Činnost spočívá v odstranění veškerého nežádoucího porostu v okolí sazenic. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň. Celoplošně se ožínají především sazenice buku, dubu a borovice.

Vyžínání stromků ručně + mechanicky – v pruzích

Činnost spočívá v odstranění veškerého nežádoucího porostu v okolí sazenic v pruzích. Velikost pruhu je zpravidla 80 cm. V pruzích ošetřujeme zpravidla sazenice smrku, jedle.

Vyžínání stromků ručně + mechanicky – plošky

Odstranění veškerého nežádoucího porostu v okolí sazenic v ploškách zpravidla 40×40 cm.

Vyžínání smrků v pruzích

Vyžínání stromků se provádí počátkem léta (v červnu a červenci) a podle potřeby případně podruhé na podzim. Vyžínání se na pasekách provádí do doby, kdy mají stromky dostatečnou výšku a okolní vegetace je nezastíní.

Potřebujete se na něco zeptat, nebo si chcete objednat vyžínání? Kontaktujte nás!