Úklid klestu

Úklid klestu po těžbě

Po těžebním zásahu uklízíme ručně těžební zbytky, především větve. Úklid klestu provádíme shazováním na hromady, či do řad, s ponecháním na pasece k zetlení.
Po úklidu klestu je paseka „čistá“ a připravena k osázení novými sazenicemi stromků.

Úklid klestu

Úklid klestu