Zalesňování lesa

Sázení stromků v lese

Sázení stromků – zalesňování lesa provádíme zpravidla do nepřipravené půdy jamkovou výsadbou, štěrbinovou výsadbou sazečem, nebo výsadbu obalované (krytokořenné) sadby. Nejčastěji vysazujeme sazenice ve výškových třídách 26-35cm. Pro sázení stromků v lese doporučujeme obalované sazenice, která se uchytí nejlépe.

Doba výsadby stromků

Sázení stromků provádíme na jaře – jarní zalesnění (březen, duben, ve vyšších polohách květen), nebo na podzim – podzimní zalesnění (konec října, listopad, prosinec, až do zamrznutí půdy).

Možnosti zalesňování lesa

Jamková výsadba

Jamkovou výsadbu provádíme mechanicky pomocí zemního vrtáku, nebo ručně pomocí motykosekery. Jamkovou výsadbou se vysazují především prostokořenné sazenice a to např. smrk ztepilý, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, olše lepkavá aj.

Velikost jamek při sázení stromků motykosekerou je typycky 25x25cm, nebo 35x35cm. Vrták se používá zpravidla o průměru 15 cm. Orientační spon smrku je zpravidla 2 x 1m (5 000 ks/ha), nebo 1,5 x 1,5 m (4400 ks/ha).

Zemní vrták k sázení stromků

Zemní vrták k sázení stromků

Motykosekery k sázení stromků

Motykosekery k sázení stromků

Štěrbinová výsadba

Štěrbinovou výsadbu provádíme ručně plochým sazečem. Štěrbinovou výsadbou se vysazují prostokořenné sazenice a to např. buk lesní, dub letní aj.

Orientační spon buku je zpravidla 1,2 x 1m (8300 ks/ha), nebo 1 x 1 m (10000 ks/ha).

Plochý sazeč na šterbinovou výsadbu

Plochý sazeč na šterbinovou výsadbu

Sázení obalovaných sazenic

Obalovaná (krytokořenná) sadba se provádí ručně sazečem, který je přizpůsoben tvaru sadby. Obalovanou sadbu můžeme využít pro obnovu a zalesňování téměř celý rok, kromě mrazového období. Obalovanou sadbou se vysazují sazenice např. buku lesního, jedle bělokoré, borovice lesní aj.

Při použití krytokořenného sadebního materiálu lze minimální hektarové počty sazenic snížit o 20 %.

Sazeče na obalovanou sadbu

Sazeče na obalovanou sadbu

Zalesňování lesa

Zalesňování lesa

Vylepšování lesa

Pokud se při prvním zalesnění některé sazenice neuchytí, je potřeba je následující rok doplnit o nové sazenice (vylepšit). Vylepšení smrku je nejlepší provádět v jarním období. K podzimnímu vylepšování se nejlépe hodí sazenice listnáčů a modřínu – musí to být totiž takové sazenice, které snesou vysazení před zimou.