Výchova lesa

Výchova lesa

Cílem výchovy lesních porostů je zejména:

a) zvýšení celkové jakostní i objemové produkce porostů,
b) zvýšení odolnosti porostů
c) zkvalitnění stromového inventáře tím, že odstraňujeme nekvalitní jedince, nebo tím, že
stromy tvarujeme, vyvětvujeme,
d) zlepšení zdravotního stavu lesa likvidací napadených, poškozených a nemocných
jedinců.