Prořezávky

Prořezávky v lese

Prořezávky (pročistky) se provádí v porostech (mlazinách) vzniklých z umělé obnovy, nebo navazují na výchovu lesních porostů z přirozené obnovy – prostřihávkami a mají za účel zcela naplnit cíle výchovy:

 • úprava druhové skladby porostu
 • zlepšení jakostního stavu porostu
 • zlepšení zdravotního stavu porostu (odstranění nekvalitních jedinců)
 • zvýšení stability porostu (proti sněhu a větru)
 • zlepšení porostního prostředí

Prořezávka –  provádí se vyhledání nežádoucích jedinců v porostu (houštině – mlazině), jejich pokácení a případné zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

 • Prořezávku provádíme buď způsobem individuálním nebo schematickým.
 • U smrků dvě koncepce pěstování smrků – těsné (husté – mírnější zásahy v prořezávce) a prostorné (řídké – silné zásahy v prořezávce), prostorné jsou vhodné pro uplatnění moderních a výkonných technologií v budoucnu (harvestory)
 • Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka slabá, střední, silná, popř. velmi silná.
 • Výška porostů se v té době pohybuje mezi dvěma až osmi metry, věk 10 – 25 let
 • Interval prořezávek je obecně 5 – 10 letý, listnáče a BO porosty a porosty vzniklé z přirozeného zmlazení mají interval 3 – 5 letý.
 • Síla a interval zásahů : Porosty borové a listnaté: mírnější a častější zásahy
  Porosty smrkové, jedlové, modřínové: silnější a méně časté
 • Spolu s prostřihávkami je i prořezávka velmi pracný výkon, provádí se zpravidla křovinořezem s odpovídajícím řezným kotoučem, nebo motorovou pilou
 • Intenzita zásahu se řídí zásadami výchovy jednotlivých dřevin (modely výchovy jednotlivých dřevin).
 • U smrku se snažíme o redukci na 2-3 tisíce ks.ha z umělé obnovy, V porostech z přirozené obnovy 4-5 tisíc ks.ha na počátku mlaziny (věk 10 – 25 let), U buku se řídíme zápojem, který nesmí být porušen 

Obecná zásada: Čím dříve se zásahy vykonají, tím jsou účinnější a hospodárnější. Včasnou prořezávkou se zvýší odolnost porostu, zlepší stabilita a zvýší tloušťkový přírust.

Důsledky zanedbání výchovy (zásahy, které nebyly vykonány včas): přeštíhlení stromů – oslabení odolnosti proti sněhu a větru u SM, BO, i listnáče, nevhodná druhová skladba – potlačování žádoucích nežádoucími, zhoršená kvalita stromů – relativně větší podíl tvarově nevhodných stromů, malá odolnost porostů a tím značný podíl nahodilých těžeb v budoucnu (vývraty, polomy od sněhu..), slabé sortimenty v probírkách

prořezávka

Prořezávka

Smrkové prořezávky

Smrkové prořezávky

Prořezávka smrk

Prořezávka smrk