Prořezávky

Prořezávky v lese

Prořezávky se provádí v porostech vzniklých z umělé obnovy, nebo navazují na výchovu lesních porostů z přirozené obnovy – prostřihávkami a mají za účel zcela naplnit cíle výchovy:

 • úprava druhové skladby porostu
 • zlepšení jakostního stavu porostu
 • zlepšení zdravotního stavu porostu
 • zvýšení stability porostu
 • zlepšení porostního prostředí

Prořezávka –  provádí se vyhledání nežádoucích jedinců v porostu (houštině), jejich pokácení a případné zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

 • Prořezávku provádíme buď způsobem individuálním nebo schematickým.
 • Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka slabá, střední, silná, popř. velmi silná.
 • Výška porostů se v té době pohybuje mezi dvěma až osmi metry.
 • Interval prořezávek je obecně 5 – 10 letý, listnáče a BO porosty a porosty vzniklé z přirozeného zmlazení mají interval 3 – 5 letý.
 • Spolu s prostřihávkami je i prořezávka velmi pracný výkon, provádí se zpravidla křovinořezem s odpovídajícím řezným kotoučem, nebo motorovou pilou
 • Intenzita zásahu se řídí zásadami výchovy jednotlivých dřevin, příslušností k hospodářskému souboru a stupni ohrožení abiotickými činiteli (modely výchovy jednotlivých dřevin).
prořezávka

Prořezávka

Smrkové prořezávky

Smrkové prořezávky

Prořezávka smrk

Prořezávka smrk