Prostřihávky

Prostřihávky v lese

Prostřihávka je výchovný zásah v přehoustlém nárostu. Porosty vzniklé z přirozené obnovy jsou často extrémně husté, počet náletových jedinců se pohybuje v rozmezí 30 000 – 100 000 ks/ha. Cílem prostřihávky je snížení počtu jedinců na jednotce plochy.

Při mechanizované prostřihávce používáme křovinořez s odpovídajícím řezným kotoučem, nebo motorovou pilu. U smrku provádíme zpravidla schematický postup s úpravou rozestupu cca 1 m x 1 m, tj.10 000 ks/ha. Tento zásah je bezpodmínečně nutné provést včas (v přibližném věku do 10 let a výšce už od 50 cm), aby v této fázi vývoje byly stromky po zásahu stále zavětveny až k zemi. U buku odstraňujeme druhově a tvarově nevhodné předrostlíky a obrostlíky.

Všímáme si vedlejších dřevin, například břízy, osiky, jívy, olše, jeřábu. Takové dřeviny odstraňujeme pouze škodí-li hlavním, cílovým dřevinám.

Cílem prostřihávky je zpravidla nezbytné snížení příliš hustých nárostů, aby se předešlo ohrožení stromků sněhem a vzniku šlahounovitě rostoucích stromů. Přiměřeným rozvolněním dosáhneme rovnoměrnějšího využívání životního prostoru a tím lepšího růstu i lepší kvality.

Prostřihávka předchází prořezávce.

Prostřihávky

Prostřihávka